Member Login
更新 Newest Updates:

校委会值班表 Board Member Duty Schedule

Date On-Duty Member
09/13/2015 Liu, Yang
09/20/2015 Wang, Han
09/27/2015 Cheng, Yuan
10/04/2015 Ni, Yanmei
10/11/2015 Yuan, Rebecca
10/18/2015 Liu, John
10/25/2015 Lu, Yiping
11/01/2015 Yan, Diana
11/08/2015 Cheong, Brenda
11/15/2015 Zhu, Sufeng
11/22/2015 Wu, Sunny

 

.
Powered by Siyile CM Release 3.0 | All rights reserved.